β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

tiramisu ry4

60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
48 мл (80%)
Всего аромата
12 мл (20%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6
6.22
10
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание