β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Scooby Snack

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
0/100
Всего основы
8.5 мл (85%)
Всего аромата
1.5 мл (15%)
Настой
8 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Глицерин (VG)
8.5
10.72
85
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание