β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Scooby Snack

10 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
0/100
Усяго асновы
8.5 мл (85%)
Усяго водару
1.5 мл (15%)
Настой
8 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Гліцэрына (VG)
8.5
10.72
85
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага