β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tentativa Ice Cherry

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
9 мл (90%)
Всего аромата
1 мл (10%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionteste
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
0.7
0.73
7
Глицерин (VG)
8
10.09
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание