β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tentativa Ice Cherry

10 ml
Moc
3 mg
PG/VG
20/80
Ilość Bazy
9 ml (90%)
Ilość Aromatu
1 ml (10%)
Steeping
5 dni
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionteste
g_translate
question_answerDodaj komentarz
Baza
ml
g
%
Nikotyna 100 mg
100% PG
0.3
0.31
3
Glikol Propylenowy (PG)
0.7
0.73
7
Gliceryna (VG)
8
10.09
80
Aromaty
%

Ilość

Notki