β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
13.88 мл (92.5%)
Всего аромата
1.13 мл (7.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.38
3.5
22.5
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание