β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
13.88 мл (92.5%)
Усяго водару
1.13 мл (7.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
3.38
3.5
22.5
Гліцэрына (VG)
10.5
13.24
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага