β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

One Hit Wonder - The Milk Men .

30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
22.5 мл (75%)
Всего аромата
7.5 мл (25%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание