β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

One Hit Wonder - The Milk Men .

30 мл
Крэпасць
5 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
22.5 мл (75%)
Усяго водару
7.5 мл (25%)
Настой
10 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага