β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Slimy Man Yogurt .

30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.74 мл (85.8%)
Всего аромата
4.26 мл (14.2%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
3.24
3.36
10.8
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание