β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Slimy Man Yogurt .

30 мл
Крэпасць
5 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
25.74 мл (85.8%)
Усяго водару
4.26 мл (14.2%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Прапіленгліколь (PG)
3.24
3.36
10.8
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага