β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bolu Pisang Keju

1500 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
1237.5 мл (82.5%)
Всего аромата
262.5 мл (17.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
30
31.09
2
Пропиленгликоль (PG)
157.5
163.22
10.5
Глицерин (VG)
1050
1324.05
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание