β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bolu Pisang Keju

1500 мл
Крэпасць
2 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
1237.5 мл (82.5%)
Усяго водару
262.5 мл (17.5%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
30
31.09
2
Прапіленгліколь (PG)
157.5
163.22
10.5
Гліцэрына (VG)
1050
1324.05
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага