β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fresakiwisandia

175 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
143.5 мл (82%)
Всего аромата
31.5 мл (18%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5.25
5.44
3
Пропиленгликоль (PG)
15.75
16.32
9
Глицерин (VG)
122.5
154.47
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание