β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fresakiwisandia

175 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
143.5 мл (82%)
Усяго водару
31.5 мл (18%)
Настой
14 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
5.25
5.44
3
Прапіленгліколь (PG)
15.75
16.32
9
Гліцэрына (VG)
122.5
154.47
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага