β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Doña María

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
25.65 мл (85.5%)
Всего аромата
4.35 мл (14.5%)
Настой
40 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
7.65
7.93
25.5
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание