β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pina Koolada

60 ml
Forza
3 mg
PG/VG
30/70
Totale Base
52.8 ml (88%)
Totale Aroma
7.2 ml (12%)
Maturazione
14 giorni
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionA delicious reimagination of Pina colada for your vape
g_translate
question_answerAggiungi commento
Base
ml
g
%
Nicotina 100 mg
100% PG
1.8
1.87
3
Glicole Propilenico (PG)
9
9.33
15
Glicerina Vegetale (VP)
42
52.96
70
Aromi
%

Quantità

Nota