β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pina Koolada

60 ml
Stärke
3 mg
PG/VG
30/70
Base gesamt
52.8 ml (88%)
Aroma gesamt
7.2 ml (12%)
Einweichen
14 tage
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionA delicious reimagination of Pina colada for your vape
g_translate
question_answerKommentar hinzufügen
Base
ml
g
%
Nikotin 100 mg
100% PG
1.8
1.87
3
Propylen Glykol
9
9.33
15
Glyzerin
42
52.96
70
Aroma
%

Menge

Notiz