β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Eclipse

30 ml
Forza
9 mg
PG/VG
30/70
Totale Base
24 ml (80%)
Totale Aroma
6 ml (20%)
Maturazione
14 giorni
grade5group1
gradegradegradegradegrade
descriptionthis recipe is spot on 😤💪💨
g_translate
question_answerAggiungi commento
Base
ml
g
%
Nicotina 100 mg
100% PG
2.7
2.8
9
Glicole Propilenico (PG)
0.3
0.31
1
Glicerina Vegetale (VP)
21
26.48
70
Aromi
%

Quantità

Nota