β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24 мл (80%)
Всего аромата
6 мл (20%)
Настой
14 дней
grade5group1
gradegradegradegradegrade
descriptionthis recipe is spot on 😤💪💨
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
0.3
0.31
1
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание