β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
24 мл (80%)
Всего аромата
6 мл (20%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionthis recipe is spot on 😤💪💨
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
12.3
12.75
41
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание