β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemonade And Pink Lemonade

28 ml
Intensidad
3 mg
PG/VG
30/70
Base total
24.36 ml (87%)
Aroma total
3.64 ml (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
question_answerAñadir comentarios
Base
ml
g
%
Nicotina 72 mg
30% PG / 70% VG
1.17
1.39
4.17
Propelinglicol (PG)
4.41
4.57
15.75
Glicerina Vegetal (VG)
18.78
23.69
67.08
Aromas
%

Cantidad

Nota