β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemonade And Pink Lemonade

28 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.36 мл (87%)
Всего аромата
3.64 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
30% PG / 70% VG
1.17
1.39
4.17
Пропиленгликоль (PG)
4.41
4.57
15.75
Глицерин (VG)
18.78
23.69
67.08
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание