β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Brett’s Breakfast Blend

30 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
23.61 мл (78.7%)
Усяго водару
6.39 мл (21.3%)
Настой
20 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
2.61
2.7
8.7
Гліцэрына (VG)
21
26.48
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага