β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Brett’s Breakfast Blend

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.61 мл (78.7%)
Всего аромата
6.39 мл (21.3%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.61
2.7
8.7
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание