β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крэпасць
0 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
41.75 мл (83.5%)
Усяго водару
8.25 мл (16.5%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Прапіленгліколь (PG)
6.75
7
13.5
Гліцэрына (VG)
35
44.14
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага