β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
41.75 мл (83.5%)
Всего аромата
8.25 мл (16.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6.75
7
13.5
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание