β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawcheese

10 мл
Крэпасць
3 мг
PG/VG
30/70
Усяго асновы
7.75 мл (77.5%)
Усяго водару
2.25 мл (22.5%)
Настой
7 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Прапіленгліколь (PG)
0.45
0.47
4.5
Гліцэрына (VG)
7
8.83
70
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага