β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawcheese

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
7.75 мл (77.5%)
Всего аромата
2.25 мл (22.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
0.45
0.47
4.5
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание