β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.09
0.09
0.3
Пропиленгликоль (PG)
7.41
7.68
24.7
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание