β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
55 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.29 мл (93.25%)
Всего аромата
3.71 мл (6.75%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.3
3.42
6
Пропиленгликоль (PG)
9.49
9.83
17.25
Глицерин (VG)
38.5
48.55
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание