β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
55 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.15 мл (93%)
Всего аромата
3.85 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.3
3.42
6
Пропиленгликоль (PG)
9.35
9.69
17
Глицерин (VG)
38.5
48.55
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание