β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Guava Novo

10 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9 мл (90%)
Всего аромата
1 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
0.2
0.21
2
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
18
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание