β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
87.6 мл (87.6%)
Всего аромата
12.4 мл (12.4%)
Настой
45 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
40% PG / 60% VG
1.5
1.76
1.5
Пропиленгликоль (PG)
27
27.98
27
Глицерин (VG)
59.1
74.53
59.1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание