β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
111 мл (92.5%)
Всего аромата
9 мл (7.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
4.8
6.05
4
Пропиленгликоль (PG)
27
27.98
22.5
Глицерин (VG)
79.2
99.87
66
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание