β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
12.45 мл (83%)
Всего аромата
2.55 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
2
Пропиленгликоль (PG)
3.15
3.26
21
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание