β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.3
0.31
1
Пропиленгликоль (PG)
11.1
11.5
37
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание