β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fresa Kiwi V1

15 мл
Крепость
25 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
11.33 мл (75.5%)
Всего аромата
3.68 мл (24.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
1.5
1.89
10
Пропиленгликоль (PG)
3.83
3.96
25.5
Глицерин (VG)
6
7.57
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание