β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Hot Apple Cider

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
53.92 мл (89.87%)
Всего аромата
6.08 мл (10.13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
1.8
2.27
3
Пропиленгликоль (PG)
11.92
12.35
19.87
Глицерин (VG)
40.2
50.69
67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание