β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
15
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
16
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание