β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
45/55
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
7.2
7.46
24
Глицерин (VG)
16.5
20.81
55
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание