β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
6
6.22
20
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание