β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
15
Пропиленгликоль (PG)
7.2
7.46
24
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание