β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

توباكو شوكولا

100 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
92.2 мл (92.2%)
Всего аромата
7.8 мл (7.8%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
9
Пропиленгликоль (PG)
23.2
24.04
23.2
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание