β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sanguíneo

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
47.7 мл (79.5%)
Всего аромата
12.3 мл (20.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
6
Пропиленгликоль (PG)
2.1
2.18
3.5
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание