β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

ChocoDonut

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
48.6 мл (81%)
Всего аромата
11.4 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
6
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
5
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание