β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
47.1 мл (78.5%)
Всего аромата
12.9 мл (21.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
6
Пропиленгликоль (PG)
1.5
1.55
2.5
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание