β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
100/0
Всего основы
21.9 мл (73%)
Всего аромата
8.1 мл (27%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
12
Пропиленгликоль (PG)
18.3
18.96
61
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание