β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Max Vg

300 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
262.5 мл (87.5%)
Всего аромата
37.5 мл (12.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.9
0.93
0.3
Пропиленгликоль (PG)
51.6
53.47
17.2
Глицерин (VG)
210
264.81
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание