β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.35 мл (84.5%)
Всего аромата
4.65 мл (15.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
1.65
1.71
5.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание