β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.4 мл (94%)
Всего аромата
0.6 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.4
4.56
44
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание