β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Boston Cream Bronut

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.15 мл (90.5%)
Всего аромата
2.85 мл (9.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
4.35
4.51
14.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание